Sobre Arthinx

Arthinx ha nascut de la mà de dues emprenedores que, veient el talent artístic i artesanal de Catalunya i en especial de la província de Girona, han volgut col.laborar amb ells per difondre les seves creacions.

El nom d’Arthinx es subdivideix en dos components:

ART + THINX

ART= Artistes & Artesans

THINX= prové d’una nomenclatura desenvolupada per nosaltres dels mots d’origen anglès “things” (coses) i “thinks” (de pensar) on les terminacions fonètiques de “gs” i “ks” venen cobertes per la “X”.

El contingut de la web s’estructura en diferents apartats en funció de la temàtica o material en què s’han elaborat les obres (ceràmica, cartró, tela, etc.).

Els productes exposats busquen:

  • Ésser respectuosos amb el medi ambient en la mesura del possible en el procés de creació.
  • Posar en valor a nivell nacional i internacional els productes locals.
  • Promoure el talent local.
  • Ésser útils per a qui els adquireix, intentant que siguin pràctics, entenent que el component decoratiu també dóna resposta a una necessitat concreta.