Assessorament a artistes i artesans

A Arthinx ens encarreguem de donar visibilitat al mercat al talent artístic i artesà. Estem convençuts que artistes i artesans han de centrar els seus esforços en la seva obra, nosaltres fem la resta.

La nostra gamma de serveis contempla des de:

  • Inclusió de les obres d’artistes i artesans a la nostra pàgina web. Per a això, s’ha de contactar amb arthinx que avaluarà la viabilitat de la seva inclusió a la pàgina web i s’acordaran les condicions.
  • Elaboració d’una pàgina web per a artistes o artesans que vulguin tenir el seu propi espai a internet.
  • Assessorament en el procés d’internacionalització.
  • Assessorament en la gestió logística.